Chakra systemet

ChakraChakra

Chakra betyder hjul på sanskrit, man har i Indien i flere tusinde år arbejdet med chakra inden for yoga og filosofi anvender også disse centre, chakra er en betegnelse for syv energicentre, der findes langs kroppens midterlinje både foran og bag på kroppen. Det er et bevidsthedsfelt i mennesket hvor livskraften opfanges, den sendes videre og skaber liv på forskellige bevidsthedsniveauer.
Har du ubalancer eller blokeringer i chakrasystemets energistrøm kan det være med til at forårsage smerter, lidelse eller sygdomme.
Da chakrasystemet anskues som et kort over bevidstheden, så kan spændinger i kroppen relaterede tilstande eller konflikter bevidstheden.
Der findes 7 store chakra, 21 mellemstor og 49 små, men jeg vælger kun  at beskrive de 7 store, nogle påstår også, at der er mange flere.
Et chakras udseende beskrives som en tragt af et blomsterblad og at den fysiske størrelse er omkring syv cm i diameter.

Højere bevidsthed

Når et mennesker opnår højere udviklingstrin, så vokser chakraerne  og deres rotationshastighed øges, dette er med til at bestemme mængden og kvaliteten af den energi, der kan optages og fordeles.

Chakra systemets funktion

Chakrasystemets funktion kan sammenlignes med hormonkirtlernes funktion, de er i stand til at meddele den fysiske krop, hvad der sker, på den måde fungere chakrasystemet også, det kan meddele den fysiske krop, hvad der sker. Hormonkirtlerne er den fysiske manifestation af de chakras.
Chakrasystemet er lige som meridianbane-systemet, et forbundet system, det vil betyde at når der er ubalance et sted, så vil det forårsage reaktioner et andet sted.
Når du begynder at arbejde med dine chakra, vil de blive mere aktivt, giver det forandring i det psykiske vil det også giver forandringer i det fysiske. Gamle fortrængninger og traumer kan komme op til overfladen.
Det strømmer energi ind i chakraerne fra tanker, følelser og æterlegemet  – den energi der kommer ind kaldes primær energi, den energi der går ud kaldes sekundær energi. Derfor kan et chakra være enten overaktivt, under aktivt eller i balance.

Chakraerne arbejder sammen parvis:
Krone – Rod
Hals – Hara
Hjerte – Solar plexus

Der er farver de er tilknyttet hver chakra, nogen vælger at gå med tøj, der har den farve, som det chakra, der er i ubalance har, det er en måde at arbejde med farver og chakra, samt skabe balance.
Med kinesiologi kan jeg teste frem, hvilket chakra der er i ubalance, og på den måde altid arbejde med det, der er i højeste prioritet, samt hvad der er med til at genoprette balance. Der kan testes frem og det er en følelse, hvilken legemsdel der er i ubalance, hvad det er for symptomer, farver eller om det er akupressur punkter, der skaber balance.

Rod chakra

Farve: Rød
Rod chakra knytter os til det fysiske, hvis ikke vi havde Rod chakra kunne vi ikke inkarnere på jorden. Hvis der er for meget vægt på din Rod chakra, så bliver du styret af det fysiske, f.eks. penge. Du bliver bange for livet og i værste tilfælde begår du selvmord.
Når du ikke lever sundt og det kan være på mange måder, så er det et langsomt selvmord. Det er leve-ligegyldighed.
Du bruger ikke livet til at lære.
Mennesker der er afhængige af stoffer eller alkohol, kan have en ubalance på Rod chakra.

Hara chakra

Farve: Orange
De mennesker der er uudviklet, dem der mangler bevidsthed for at blive voksne og børn.
Kønskirtlerne er tilknyttet hara chakraet, det er begæret efter at blive tilfredsstillet, behov for sex, eller mætte et begær, at transformative sex – leve det ud – man lader det arbejde i en højere sags tjeneste.
Utilfredshed hvis man ikke får det, som man vil. Børn – jeg vil have ret.
Den kraft der ligger her er tiltrækning.
Ubalance, misbrug af sexualitet, overgreb, at presse andre til noget de ikke vil.
Nyreproblemer og nyresygdomme høre til hara chakra.  Ingen nye-energi, ingen lyst til sex.  Eller for meget lyst til sex. Nyre trækker prana  ud af æteren og ind i kroppen.
Sætning der er vigtigt: Brug alt i en højere sags tjeneste, jeg skal bare have, det jeg kan bruge og ikke mere.
Hara løfte energien op til hjerte chakra, men hare er forbundet med hals.

Solar plexus chakra

Farve: Gul
Hovedparten af menneskeheden er styret af solar plexus. Det er sjov, leg, lyst. Egoet sørger for at du får det, der er godt for dig, der er ikke noget galt med at være egoistisk, hvis det ikke er for meget.
Kirtlen der er tilknyttet er bugspytkirtlen.
Sanser: Følesansen du mærker en følelse fra andre, der rammer dig som en følelse i solar plexus, men det er den andens virkelighed, du mærker, det er et spejl, hvis du slår tankerne fra, mærker du den andens følelser og dermed den andens virkelighed.
Lavere kærlighed – du vil tiltrække dig det, du selv sender ud.
Den giver dig en jeg identitet. Jeg vil – jeg kan. Selv Følelsen af at du betyder noget i andres liv – du har brug for andres menneskers anerkendelse.
Besættelse af et andet menneske eller overtalt. Jeg vil overtale dig og bruge min magt – eller hævde sig eller bliver forført.  Du er så dejlig en mand – det sætter en ild i gang i mig, jeg vil noget.
Hvis nogen vil os noget ondt, det kan også være en negativ tanke – der sendes ind i dit energifelt, den negative tanke vil påvirke andres energisystem. Det er en lavere svingning der kommer ind i dig.
Den bedste selvbeskyttelse fra andres lavere svingningsfrekvenser er at tilgive andre og vise forståelse og empati.

Hjerte chakra

Farve: Grøn
Højre bevidsthedsfelt.
Der kan du påvirkes af en Kristus vibration, engel, eller mestre.
Du får intuition – hvad det rigtige vil være. Vi er alle celler i Kristus krop.
Man er bevidst om, at det er den andens virkelighed, man tager ikke noget personligt, udviser medfølelse, medmenneskelighed og empati. Du arbejder med åndelige vejleder, kontakt med den kollektive bevidsthed.
Du kan løfte dig op over en situation og vælge det, der er bedst for menneskeheden. Du får adgang til alle menneskers bevidsthed også de ikke inkarnerede. Du er tro mod dig selv, dig højere selv og den du er. Forpligter sig og og ofrer sig for en højere sags tjeneste, men det er ikke et offer.

Hals chakra

Farve: Blå

Aspiranter dem der er i en åndelig læreproces – dem der går udviklingens vej.

Intelligens høre til her.

Plan: Atmisk – ren kærlighed i halsen kan vi manifestere nogle ord – tanker.

Når du tænker en tanke om dig selv eller andre, er det i energien det samme som, at det har, du allerede gjort. Hvis du tænker noget negativt, er kritisk eller dømmer andre, så bliver det lagt op i et tankefelt og andre kan koble sig på det og udfører det. En tanke du tænker, har du allerede gjort.

Hvis du bliver overansvarlig: Jeg siger ikke det her til dig – det kan du ikke tåle at høre. Du tager et hensyn til andre, som de ikke har bedt om – kan andre ikke tåle at høre det? overbeskyttelse.

Pinal chakra

Farve: Indigo

Det fuldt integreret menneske styres herfra, man kan se noget, andre ikke kan se.

Kirtel: Hypofyse.

Sanser: Clairvoyance

Kvaliteter: Intuition – Forestillinger om det usynlige, teorier og evnen til at ændre dem ift. virkeligheden/livet, vision, logik, koncentration, syntese, hensigt, abstrakt tænkning.

Ubalance: Frygt for selvransagelse, idealisme.

Følelser: Livsglæde / sorg.

Nogle mennesker vælger nogen gange modstand, for at udvikle bestemte egenskaber.

Sorg ligger også her eller hvis du bærer meget for menneskeheden. f.eks. Martin Luther King, han bar meget for menneskeheden.

En højere kilde kan erstatte en lavere kilde, højere bevidsthed betyder for nogle mennesker, at de kan leve af lys.

Krone chakra

Farve: Violet

Plan: Det logiske – det guddommelige plan – vores sjæle er udlånt fra det højeste plan. Når vi kan se fortiden og fremtiden – til sidst er man et lysvæsen.

Kirtel: Pinealkirtlen.

Kvaliteter: Vilje, kosmisk bevidsthed – At lytte til sjælens stemme, uselvisk tjeneste, enhed, bevidstheds kontinuitet, fuldkommengørelse.

Ubalance: Depression, fanatisme, (ikke følge sin sjæls vej).

Følelser: Elsket / uelsket

De mennesker der tror, de er Gud eller mennesker, der har en depression – de er kommet der fortidigt  – de har påtaget sig noget på et for tidligt tidspunkt, de har ikke fået den lære, de havde brug for.

Fysisk øvelse 5 Tibetaner

Fysisk øvelse der påvirker chakraer. Det er ikke altid nok med meditation og mentale øvelser for at tilføre energi. Du kan gennem yoga og de øvelser, der hedder de 5 Tibetaner tilfører chakrenen energi. Når du arbejde med de 5 Tibetaner, påvirker det dine chakra.

Du skaber balance ved at bringe chakraerne tilbage til en overordnede rytme.

Det hjælp med at skabe balance mellem krop og sind. Alle kan lære disse øvelser og det er meget simpelt.

Lav dem 1 gang om dage og gerne om morgen eller om aften. De gamle forskrifter sige, at de skal laves 21 gange hver dag, men start med 3 gentagelser kan du lave flere, gør du det, men altid et uligt antal, så du stiger fra 3 til 5 til 7 til 9 osv., til du er på 21 af hver øvelse.

1. Tibetaner

Den kan laves på 2 måde alt efter, hvad du ønsker at arbejde med, ønsker du at arbejde med det fysiske, så stiller du dig med hænderne ud til siden og håndfladerne opad. Du drejer rundt om dig selv  i urets retning, samtidig med at du bevidst bruger dit åndedræt langsom, indånding og udånding. Når du har taget dit antal og gerne 21, så ligger du dig fladt ned på gulvet med håndfladerne opad kort pause. Du kan blive svimmel, men det går hurtigt væk.

Ønsker du at arbejde med det spirituelle, og åbne mere op for energien, så stiller du dig med højre hånds håndflade opad og venstre hånds håndflade nedad og drejer mod uret altså venstre om, venstre fod holder du i gulvet, som et omdrejningspunkt.

Det er vigtigt at der mellem hver tibetaner øvelse er pause, det er en kort pause på ryggen med håndfladerne vendende opad, det er virkningen mellem det fysiske, dit åndedræt og pause, der er med til at skabe energi og balance.

Virkning: Skaber positiv energi fysisk eller åbner op for dine spirituelle evner.

2.  Tibetaner

Du ligger dig på ryggen med  armene ned langs kroppens sider og håndfladerne mod gulvet. Hovedet løftes og du tager en dyb indånding og løfter dine fødder samlet og stræk op til lodret. På udånding sænker du dem igen langsomt. Du tager dit antal og derefter kort pause, på ryggen med håndfladerne opad. 

Virkning:  Øvelsen påvirker solar plexus chakra i forhold til de andre chakra. 

3. Tibetaner

Du sætter dig på knæ med oprejst krop, hænderne anbringes på hofterne, hoved og hals bøjer du frem, halsen mod brystet, på en indånding  bøjer du hovedet og halsen bagover og på udånding tilbage til udgangspositionen.

Virkning:  Øvelsen påvirker hjerte chakra, men fysisk er det en rygøvelse, der skaber blodcirkulation til ryg, mave og hofter.

Du tager dit antal og derefter kort pause, men ved denne pause, der sætter du dig tilbage på ben og lægger dig ned over dem, men hænderne over hovedet.

4. Tibetaner

Du sætter dig ned på numsen og ryggen skal være ret, dine håndflader placeres ud for dine hofter, du presser hagen mod brystet, sæt dine fødder i gulvet og pres dig op til “bord-stilling” og brug dit åndedræt.

Virkning: Øvelsen åbner op for dine energier og styrker fysisk skulder, ryg og triceps. Du tager dit antal og derefter kort pause.

5. Tibetaner

Du starter med at ligger på maven og på en indånding kommer du op i en trekant,  se om du kan få dine hæle mod gulvet, på udånding ruller du op i en  cobra, uden at du rører gulvet.

Virkning:  Øvelsen åbner op for dine energier og styrker fysisk skulder, bagsiden af dine lår, strækker i lænden, men den styrker også brislen og dermed dit immunsystemet. Du tager dit antal og derefter kort pause men håndfladerne vendt opad.

Vil du vide mere om Reiki, ring til mig tlf. 26 81 23 12

Call Now ButtonGiv mig et kald