Kinesiologi

Kinesiologi behandling i Odense

Kinesiologi er effektiv alternativ behandling.
Kropsafbalancering Touch for Health (TFH), betyder sundhed gennem berøring.
Kropsafbalancering er en hjælp til mennesker, der har lyst til at arbejde med sig selv, skabe en forandring og udvikling.
Det vigtigste arbejdsredskab er vores hænder, vores følelser og kroppen.
Det kinesiologi kan, sådan som jeg arbejder med det er, at under behandlingen forholder man sig både til sygdommen, symptomerne, ubalancerne, men der arbejdes også med energierne, over energien og den dybere årsag, det følelsesmæssige, tankerne og handlingerne, der er årsagerne til problemerne.
Derved adskiller kinesiologi sig fra andre behandlingsformer.
Også det at anvende muskeltest som biofeedback er fundamentalt forskelligt fra andre systemer, samt der anvendes muskeltestningen, som er fundamentet i kinesiologi.

I TFH arbejder vi med menneskets energisystem, der blandt andet afspejles i muskelsystemet.
Ved testen af musklerne kan man afsløre energi-ubalancer/blokeringer, der kan opløses gennem forskellige massageteknikker og afstressningsteknikker.
Når energien strømmer frit i kroppen igen, skabes en selvhealingsproces.
TFH er en stærk behandlingsform til selvhealing, men den kan også anvendes forebyggende, fordi energisystemet lang tid før et symptom opstår kan afsløre den energetiske ubalance, der så kan behandles.

Så søger du en alternativ behandlingsform, der givet et godt resultat, så er kinesiologi et oplagt valg.

Ring på tlf. 26 81 23 12 og få en uforpligtende snak om hvad kinesiologi kan gøre for dig.

 

kinesiologi-odense

Muskeltest (kinesiologi test)

Muskeltesten anvendes i forholdet mellem klienten og behandleren, – den tillid der skabes i situationen, er meget vigtig, fordi muskeltest og healing er med til at skabe forandringer, der virker både på det fysiske, psykiske, mentale og åndelige plan.

Udgangspunktet ved din behandling

Som både behandler og sygeplejerske, er jeg ved din behandling lydhør overfor, hvad du frembyder og ønsker behandling for, og tager udgangspunkt heri.
Det er således vigtigt at være bevidst om, at der arbejdes ud fra, hvad der er i højeste prioritet for dig, der skabes en tillid i situationen.
Ved enhver behandling er det god etik, at behandleren stiller sig selv spørgsmålet: ”Er jeg den bedste behandler for denne klients healingsproces?”.

Det er vigtigt som behandler at kunne lytte indad.

Om begrebet ”ubalancer”

Ved ubalancer tages der udgangspunkt i det som du kommer med af sygdom, smerter eller symptomer. Det manifesterer sig næsten altid som en smerte eller ubehag i kroppen – og hvornår det opdages vil være afhængig af personens sensitivitet.

For lidt eller for meget energi i kroppens væv skabes af en overenergi, som igen er forårsaget af et negativt følelses-tankeaspekt.
En overenergi kan som regel ikke findes ved at en muskel tester svag, mens en underenergi altid vil få musklen til at blive svag ved at blive udfordret. Derfor anvendes ofte alarmpunkter eller andre teknikker til at finde overenergien. Kan overenergien fjernes, tages proppen i systemet. Når energien flyder frit, er der balance og mulighed for selvheling.
Når den sande forståelse er opstået, er der ingen grund til at have smerter mere, der skal motivere til ændring.

Det fysiske

Kinesiologen vil som regel altid tage udgangspunkt i klientens symptomer og fysiske tilstand samt at lytte til klientens sygdomshistorie, de rummer en guldgrube af informationer, og det er ofte her, at den dybere årsag til at kunne forstå problemerne kan findes.  

Disse baggrunde for smerter i kroppen er senest sat i system – helt videnskabeligt – af Professor og Dr. Hamer.

Se Metasundhed (ekstern side)

Når et menneske bliver sygt, får en smerte eller et ubehag, så har den moderne videnskaben egentlig allerede påvist en sammenhæng mellem psyke, krop og sygdom (smerteområde).

Den tyske professor Dr. Hamer har gennem sin årelange og minutiøse forskning skabt et helt nyt verdensbillede, som videnskaben har ”godkendt”. Eller som der ikke videnskabeligt kan argumenteres imod.

Kinesiologien kan bruges til at stille spørgsmålene:

  • Hvorfor indtræder dette chok i menneskers liv?
  • Hvornår startede den oprindelige hændelse, som gentager sig og gentager sig?
  • Hvilken tanker og følelser – livskonflikter afspejler traumet?
  • Hvilke metoder at anvendes til at overkomme ubalancer

Når alle disse oplysninger er kommet frem, vil personen oftest genkende det i sit eget liv, og hvordan det har gentaget sig – måske hele livet.

Man kan være født med traumer fra tidligere generationer, som er undertrykt, giver en bevidsthed, mennesket har selv skabt det for at beskytte sig, indtil universet, omgivelserne og man selv er klar til at forløse traumet.

Der skal være 100% viden, forståelse, og erkendelse så situationen giver mening, mennesket skal udvikle de evner, der gør, at man ikke kan såres igen. Traumet forløses når det giver mening for det enkelte menneske.

Du kommer med sin virkelighed, dine smerter, sygdomme eller symptomer, så det overordnede mål med behandlingen er at finde koden til, hvad der ligger bag, synliggøre det ubevidste for dig, finde den viden, forståelse og erkendelse, der skal til for at åbne op for din selvhealing.
Hvis du er åben for det, er det vigtigt at skabe et rum i hjertet hvor klienten kan føle sig roligt, fredfyldt og lettet, hvor ens eget lys indefra vil styrke tanker, følelser og handlinger, samtidig med, at man lever et almindeligt aktivt liv

Jeg er uddannet DK-Kinesiolog®, Registreret Alternativ Behandler (RAB) og sygeplejerske, jeg er medlem af foreningen Danske Kinesiologer.

Find mere information på Kinesiologi Klinikken Kerteminde

Hør mere om kinesiologi, ring til mig tlf. 26 81 23 12

Call Now ButtonGiv mig et kald