Indlæringsproblemer

Indlæringskinesiologi kan hjælpe

Indlæringsvanskeligheder? - prøv med indlæringskinesiologi

indlæringsproblemer

 

Har dit barn, eller du selv indlæringsproblemer?

Dette kan afhjælpes med indlæringskinesiologi.

Man kan behandle eller afhjælpe alle former for indlæringsmæssige ubalancer.
Det gør indlæringskinesiolog velegnet i folkeskolerne, men det er ikke kun forbeholdt børn og unge at arbejde med disse øvelser, også voksne kan have stor glæde af at blive afbalanceret.

Indlæringskinesiologi er udviklet af Paul Dennison, USA, der kaldes det ”Brain Gym”.’

Ring gerne og få en uformel snak om indlæringsproblemer på tlf. 25774847

Indlæringskinesiologi har inddraget nobelpristager Roger Sperry’s forskning i menneskets 2 hjernehalvdele.
Kinesiologi-test gør det muligt at diagnosticere energimæssige ubalancer og afhjælpe dem igennem øvelser.

Indlæringskinesiologi fjerner både hjernemæssige blokeringer og afhjælper motoriske vanskeligheder.

Der kan også være tale om at ADHD /ADD er en del af problemet omkring indlæringsbesvær og manglende koncentration – kinesiologi kan ofte også afhjælpe problematikker omkring ADHD /ADD – se min side om ADHD.
 

Der udarbejdes et hjemme-arbejdsprogram, som du eller dit barn skal arbejde med i en periode på 6 uger eller længere. Det hedder “hjernegymnastik”.
Det er et individuelt udarbejdet program der tager udgangspunkt de problemer der er i hverdagen og problemer der testes frem under behandlingen.

Symptomer på indlæringsproblemer

  • Generelle problemer med indlæring.
  • Manglende koncentration
  • Dårlig iagttagelsesevne og hukommelse
  • Hyperaktivitet
  • Generel dårlig koordinering (tumler/fumler)
  • Følelsesmæssige svingninger

Hvor mange behandlinger skal der til?

Det er ofte brug for 1-3 behandlinger, og derefter vil det være lettere at lære nyt, mange oplever en markant forbedring.

Behandlingen

Ved behandlingen arbejdes der med genmønstring. Genmønstring er virkelig effektiv, fordi den opøver evnen til at bruge alle 3 dimensioner, i hjerne og krop:

I nogen tilfælde kan en omlægning af kost også hjælpe – jeg tilbyder også en individuel kostvejledning såfremt behandlingen viser behov for dette, ligesom der ydes vejledning i brug af supplerende tilskud af vitaminer og mineraler om nødvendigt. – se min side om kostvejledning.

Lateralitet, fokusering og centrering. De fleste mennesker opererer kun ud fra lateralitets-dimensionen. (Lateralitet at den ene side dominere.)

Vores krop reagere ikke på virkeligheden, men på virkeligheden, som vi tror den er.

Hjernen består af milliarder af nerveceller, som er bestemt til at løse bestemte opgaver.

Hjernen er opdelt i 2 halvdele som er forbundet med corpus callosum.

I hjernen foregår vores bevidsthedsliv, her dannelse vores opfattelse af omgivelserne, som vi vælger at handle på ud fra og det handler om de input, som når frem til hjernen via vores sanser.

Syn, hørelse, smag, følelser, lugt og fortolkningen af de samme input.

Signalerne bearbejdes fortrinsvis i den ene hjernehalvdel afhængig af informationernes art.

Der sker overførsler fra den ene hjernehalvdel til den anden gennem corpus callosum, hvor det bliver supplere og vurderet.

Der kan så være ubalancer, at hjernen ikke kan behandle de indkommen data. Dvs. ubalancer på corpus callosum.

Vores billede af virkeligheden får os til at handle uhensigtsmæssigt.

Vi har alle valgt at overlever i nogle psykiske belastende situationer på den mest hensigtsmæssige måde – og dette sker ved at vi betragter virkeligheden på en sådan måde, at vi undgår for mange negative følelser. Stress kan forårsage en manglende integration mellem de to hjernehalvdele, således at vi ikke fungerer optimalt. Indlæringsproblemer kan opstå herefter.

Har du indlæringsproblemer, ring til mig tlf. 26 81 23 12

Call Now ButtonGiv mig et kald